Toekomstvisie

 

De opkomst van de elektrische auto en de komende uitrol van het uitgebreide netwerk van snellaadstations (Fastned) samen met de huidige fiscale benadering brachten mij tot de volgende overpeinzingen.

We klimmen, naar het schijnt, langzaam uit de recessie. Eén van de lessen die we hebben geleerd is dat een aantal gevestigde ordes niet meer werken. We moeten nieuw gaan denken of een nieuwe generatie de kans geven hun ideeën te verwezenlijken.

De komst van de nieuwe mobiliteit, elektrisch vervoer, waarbij volop gebruik wordt gemaakt van o.a. gratis zonne-energie, is een prachtige gelegenheid.
Laten we die mobiliteit gaan zien als een onderdeel van de nieuwe aanpak.
Mobiliteit als iets dat aan de burgers gefaciliteerd moet worden in plaats van het gebruiken als een middel om de burger een schuldgevoel te geven om vervolgens een reden te hebben om veel geld bij de burger weg te halen. (Zo voelt het tenminste en bij vervuilende auto’s, in de mate waarin dat een jaar of twintig geleden het geval was, waren er argumenten voor)
Die nieuwe mobiliteit moet iets worden waar we met ons allen trots op zijn.
Iets waar we tegelijk een positief voorbeeld in kunnen zijn voor andere samenlevingen.
Gratis stroom langs de weg kan daar mooi bij aansluiten. De zon is immers gratis.

Ik kan niet nalaten twee andere mogelijkheden aan te halen.

We kunnen veel goedkoper uit zijn want we betalen met ons allen veel teveel aan verzekeringspremies. Dat komt omdat het nog steeds mogelijk is dat iedere verzekeringsmaatschappij, van de door ons betaalde premies, tonnen en soms miljoenen kan besteden aan allerlei ict-projecten.
Verzekeren is geen ingewikkeld proces. De basis kan op één A4 tje. Het is in ook overal hetzelfde. Er wordt alleen steeds meer omheen gebouwd wat het alsmaar duurder maakt.
Het past in deze tijd en is absoluut in het belang van de klant, de verzekerde, dat verzekeraars samen één omgeving (laten) bouwen waar ze allemaal gebruik van maken. De nieuwe generatie ontwikkelaars kan dit prima aan als zij de kans krijgen.

Nog zo één. We betalen onnodig veel voor de zorg omdat het nog steeds kan voorkomen dat elk ziekenhuis tonnen, soms wel miljoenen van de zorg-euro’s, mag besteden aan eigen ict projecten, terwijl hetzelfde wiel in andere ziekenhuizen ook uitgevonden moet worden.
Wanneer komt er eindelijk een online patiëntendossier, opgebouwd rond de patiënt dat overal bruikbaar is en dat alles wat er nu op honderden plaatsen in allerlei varianten draait in één keer vervangt?
Dat hoeft maar een fractie te kosten van wat we nu kwijt zijn, als de wil er maar is. Met het geld dat vrijkomt kunnen we bijvoorbeeld moeiteloos de zorg voor ouderen gratis maken.

Het gaat natuurlijk niet van de ene op de andere dag maar het wordt tijd om hier eens bewust naar te kijken. Door mijn werk met iLetsel heb ik er een beetje kijk op.