De auteur

kantoor

mr L.J. (Hans) Noordsij


Welkom op mijn Blogsite. Laat ik me even voorstellen. Ik ben Hans Noordsij (1952) en ik woon in Tilburg.
Ik ben gehuwd en heb twee dochtertjes, Emma en Hannah, zes en vier jaar oud. Uit mijn eerdere huwelijk heb ik drie kinderen, Dennis, Rianne en Sandy.
Sinds kort ben ik ook Opa van Senna, het dochtertje van Rianne en Julie, het dochtertje van Sandy.

Schermafbeelding 2013-11-09 om 21.39.22
In het dagelijks leven houd ik mij bezig met het in de markt zetten van iLetsel, een moderne manier om slachtoffers met letselschade te helpen. iLetsel wordt gebruikt door letselschadekantoren en letseladvocaten.

Binnen de letselschadewereld is het begrip “innovatie” niet bepaald uitgevonden. Over het algemeen wordt daar op veel plaatsen nog gewerkt zoals in de vorige eeuw, met papieren dossiers en met allerlei administratieve handelingen en doublures.

Het is nu zes jaar geleden dat we zijn gestart met het innovatieproject iLetsel.
We hebben een uniek online dossier ontwikkeld waarbinnen alle acties online worden uitgevoerd.
Deze aanpak leidt tot een grote verbetering en versnelling van de letselschaderegeling.
Nu krijgt het letselschade-slachtoffer eindelijk waar hij recht op heeft en speelt hij zelf ook een centrale rol, doordat hijzelf ook in zijn eigen (online) dossier betrokken wordt en niet langs de zijlijn moet afwachten.

Ik richt mij met iLetsel dan ook uitsluitend op de kleine en middelgrote kantoren die hebben aangeven om alleen voor slachtoffers te willen werken.
Bij die kantoren zitten de echte ondernemers die niet alleen interesse hebben in iLetsel als middel om hun kantoor te moderniseren en te stroomlijnen, maar die vooral gericht zijn op de kwaliteit van hun dienstverlening. Deze ondernemers durven ook zelf beslissingen te nemen. Steeds meer van die ondernemers vragen mij nu om iLetsel te presenteren en nadien te implementeren. Dat is werk dat ik graag doe maar het betekent dat ik veel op pad ben.

Schermafbeelding 2013-11-20 om 11.31.29
Ik houd ervan om bruggen te bouwen. In 1998 heb ik het initiatief genomen om letselschadebureaus met elkaar in contact te brengen en samen een vereniging op te richten. Dat heeft geresulteerd in de branchevereniging NLE, inmiddelsde grootste branchevereniging voor letselschadebureaus.

Schermafbeelding 2013-11-09 om 21.38.46

Ik heb mijn eigen eigen Letselbureau, waarin ik letselschadeslachtoffers in Midden en Zuid Nederland help bij het krijgen van hun schadevergoeding.
Ik ben in 1995 gestart met het Letselbureau
Het Letselbureau helpt slachtoffers bij het verhalen van hun schade op de veroorzaker (in de praktijk komt het er op neer dat ik de schade met de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker bespreek en tot een gepaste schadevergoeding kom).
Voordat ik zelfstandig werd heb ik 23 jaar bij een verzekeringsmaatschappij gewerkt, waarvan de laatste twaalf jaar ook in de letselschade. Ik werk dus in totaal zo’n dertig jaar in de letselschade.

Mijn werk in het Letselbureau verschilt van dat bij een letseladvocaat.  Een advocaat is met name gericht op het “voor de rechter brengen” van een zaak terwijl ik mij meer richt op het in overleg bereiken van een goede, praktische en snelle oplossing.
Wanneer die regeling ervoor zorgt dat mijn cliënt krijgt waar hij recht op heeft, dan is er veel (tijd) gewonnen ten opzichte van een procedure bij de rechtbank.

Een ander verschil is dat mijn cliënten zelf de deur niet uit hoeven. Wanneer dat voor hen beter is dan bezoek ik mijn cliënten thuis. In de praktijk is dat bijna altijd zo. Als modern kantoor hanteer ik geen vaste kantoortijden en bezoek mijn cliënten, als dat voor hen beter uitkomt, ook in de avond.

Het betekent ook dat ik een mobiele functie heb waarbij ik veel op de weg zit. Vandaar mijn interesse voor de mogelijkheden van elektrisch rijden. Die interesse is ook op een andere manier te verklaren.

Mijn Letselbureau is koploper wat innovatie betreft.

1) Het was de initiatiefnemer van iletsel en ookhet eerste kantoor dat met iLetsel werkte. iLetsel wordt nu door steeds meer kantoren gebruikt vanwege de efficiency en de dienstverlening aan de cliënten.

2) iLetsel maakte het daarnaast mogelijk dat het Letselbureau voor 99,9 procent papierloos kan werken. Daardoor gaat alles veel efficiënter is er in de afgelopen zes jaar een enorme berg papier uitgespaard.

3) We streven naar een energieneutraal kantoor. In de afgelopen maanden is alle verlichting vervangen door ledverlichting terwijl we ook energiezuinige computers gebruiken.

4) De vierde stap is het elektrisch rijden (Nissan Leaf en Tesla Model S) zodat de bezoeken aan mijn cliënten zonder uitlaat-emissie worden afgelegd.

5) Alle (elektrische) energie, inclusief de stroom voor de auto’s, wordt opgewekt dor de in januari 2014 geplaatste zonnepanelen.

Ik heb erg veel plezier in mijn werk en ben trots op de inmiddels bereikte resultaten. Vooral door de mogelijkheden van iLetsel is de positie van letselschade-slachtoffers erg verbeterd.
Schermafbeelding 2013-11-09 om 21.39.07

Door mijn betrokkenheid in de letselschadebranche en de vele functies die ik daarin vervul en vervuld heb, heb ik veel ervaring opgedaan. Deze ervaring deel ik graag. Ik heb daarvoor een onpartijdige website geopend waar ik veel informatie heb verzameld en ook uitleg geef over letselschade. We moeten ons realiseren dat letselschade altijd onverwacht komt. Een slachtoffer heeft zich niet kunnen voorbereiden.
Een ongeluk is al erg genoeg en dan kom je tot overmaat van ramp in een commercieel “geweld” terecht want letselschade is “big business”.
Mijn adviezen zijn niet commercieel getint. Ik heb niet de bedoeling om zelf hiermee zaken binnen te halen, wat bij praktisch alle andere websites wel het geval is. Blijkt dat men op zoek is naar een goede letseladviseur dan adviseer ik dat men iemand inschakelt die minimaal de service van iLetsel garandeert. Daar bemiddel ik dan in.