Kia, Mia en Vamil

Om het gebruik van elektrische auto’s te bevorderen zijn de volgende drie maatregelen ingevoerd (naast de bijtellingsregeling).

Deze maatregelen drukken de uiteindelijke kosten van de elektrische auto voor ondernemers.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De kleinschaligheidsaftrek is bedoeld om investeringen van beperkte omvang te bevorderen. Deze regeling is vooral gericht op het midden- en kleinbedrijf (MKB). Aan de KIA regeling is een maximum gesteld van € 306.931,- voor bedrijven met grote wagenparken en leasemaatschappijen is deze regeling niet toepasbaar. Als een ondernemer in 2012 meer dan € 2.300,- maar niet meer dan € 306.931,- investeert in bedrijfsmiddelen dan komt deze in aanmerking voor deze investeringsaftrek. Voor de Nissan Leaf kan dit voordeel oplopen tot 28% van de netto investering.

Milieuinvesteringsaftrek (MIA)

De milieu-investeringsaftrek (MIA) biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 % van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Deze extra aftrekpost voor ondernemers kan oplopen tot 36% van het te investeren bedrag. Voor de Nissan Leaf kan 36% worden aangehouden.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Met de VAMIL regeling kan de ondernemer een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven bereikt de ondernemer een rente- en liquiditeitsvoordeel. De resterende 25% schrijft de ondernemer in de resterende 5 jaar af.

Het betekent in de praktijk dat er een extra aftrekpost ontstaat van 28% + 36% = 64% van de netto waarde van de auto. Deze aftrekpost drukt de winst waardoor er minder vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden. Daarnaast geeft de versnelde afschrijving een aanvullend voordeel waarbij de ondernemer zelf kan bepalen in hoeverre hij van de versnelde afschrijving beruik wil maken.

Schermafbeelding 2013-11-10 om 11.36.17